Tutor: Ong Boon Lay

Goh Shu Yun, Heng Ching Lin, Huang Yu Long, Hwang Cheng Fu Jack, Lee Rui Ching, Liew Hui Ting Lynette, Ng Jie Ning Jessica, Narzhanat Kenenov, Peh Li Lin, Shim Woon Ok, Tan Hock Chuan, Tan You Zhi Eugene